Blog Image

Tänkvärt

Tankar och nyheter

Detta är min nyhetsplats där jag kommer att hålla er uppdaterade om vad som sker inom och utom mig.

Just Nu

Tänkvärt Posted on 2011-10-13 21:36:58

Just Nu sitter jag med en försummad hemsida där inte många tankar delats på sistone. Jag tillhör kanske fel generation. Jag tycker hotmail är ett bra forum och försöker vänja mig vid Facebook så tankar har förmedlats där. t ex nedanstående

Hej!

Tänk nu har vi enligt Callemans analys av Mayakalendern kommit in i DAG 7 dvs den sista perioden före kalenderns slut. Han anser att den slutar 28.10 2011 medan andra anser att det är vintersolståndet 2012 som är slutpunkten. Man måste dock ständigt påminna sig om att det är ingen slutpunkt alls, utan snarare en startpunkt för ett nytt medvetande och en ny energi som intar jorden. DEN MEDVETNA SKAPARENS KRAFT- Detta är en kraft som legat latent i oss alla sedan urminnes tider och nu är tiden kommen för den kraften att bli synlig i vår vardag.
Varje människa har nu möjlighet att i sitt inre känna trygghet och tillit till sin egen kraft att skapa sin värld. Vi har länge trott att vi är offer för ett ogint öde men det är inte sant. Alltfler av jordens befolkning känner en växande kraft och en tilltro till sig själv. Alltfler öppnar sitt hjärta och lever i sin egen sanning. Detta gjorde mystiker och vise män och kvinnor förr i tiden. De kände att de var förbundna med Skaparen och de hyllades som helgon.
Nu sker detta i den stora mängden människor, till en början bara hos ett fåtal men nu hos allt fler. Den trygghet som skapas inifrån varje individ när han/hon rensat i känslokroppen är så påtaglig att ingen kan ta den ifrån en.
Dessutom har flera miljoner barn fötts men denna skaparenergi fullt utvecklad. De ska föra in framtidens tankar i vår värld och vi ska villigt lyssna på dessa kloka själar som agerar utifrån ett öppet hjärta.
Gläd dig åt att du kan ta del av denna efterlängtade övergång då jorden blir en s k Helig Planet som kommer att präglas av kärlek istället för hat. Gör vad du kan för att omsätta din egen övertygelse i ditt liv. Ingen annan lyfter några bördor från oss. Vi måste själva bli den förändring vi vill se på jorden. Våga vara dig själv och känn stolthet över det. Ingen annan kan ersätta DITT bidrag till Helheten.Relationer forts

Tänkvärt Posted on 2011-03-12 14:38:27

Det var nödvändigt för mig att ge upp strävandena. Jag orkade inte längre hålla på att anstränga mig på alla plan.Den perfekta bild jag visade upp för omvärlden började rämna.

Jag blev hjälpt av flera terapeuter som hjälpte mig att lösgöra gammal rädsla och gamla cellminnen av övergrepp och underkastelse. En sund ilska kom i dagen efter stor vånda.

Jag har förstått att vi människor går på en gemensam väg mot upplysning, eftersom jag märkte att jag hade flera medsystrar/bröder i processen.

Efter ett tag tog jag steget ur lönearbetet och fick därmed mera tid att styra min vardag. Det ger inte så mycket pengar men större frihet.

Numera förstår jag att det finns en inre kompass som styr mig fram till de människor som kan hjälpa mig i mitt liv. Därför kunde jag återknyta kontakten med min man efter att ha lämnat honom och familj för några år sen. Då var jag på sammanbrottets gräns och flyttade till Edenberga, underbara Edenberga som läkte min själ och visade mig min styrka.

Stegvis har jag fått återuppleva de tillfällen då jag stängt av min sunda reaktion och underkastat mig någon annans vilja. Att snabbt känna smärtan och ilskan har varit förlösande. Därifrån har jag gått stärkt vidare.

Senaste tillfället var vid återupplevandet av det steg som jag tog från min själsfrände på det andliga planet. När vi inkarnerar lämnar vi i regel vår själsfrände kvar i det eteriska för att kunna samarbeta över gränserna. Men det kommer vi inte ihåg utan vi känner bara en stor saknad och halvhet. Det leder till ett ständigt sökande efter något.

Jag har fått känna på helheten, den fullständiga lycksaligheten och insikten att jag är skapare av mitt universum. Denna insikt kommer till oss alla. Vi vet inte när den plötsligt är där. Det bara händer. Ge alltså inte upp. Rensa i dina känslominnen och vänta dig DET HÖGSTA GODA! Du lever redan i det – ser det bara inte! Just nu! Men snart!!Relationer

Tänkvärt Posted on 2011-03-12 14:11:09

Att var med andra är det svåraste som finns. För vissa. Såna som jag. Eller rättare, det var.

Ända sen jag var liten har jag känt ett avstånd till andra människor.Jag har känt mig annorlunda och inte tillhörande. Ofta har jag tyckt att andra har så roligt men jag kan inte delta i den glädjen. Jag är alltför allvarlig eller tar allting så hårt.

Detta har lett till en stor inre ensamhet och ett ständigt sökande efter bekräftelse. Utifrån.

När jag gick i skolan var jag ett lätt offer för mobbarna. De kallades inte så på den tiden utan man sa att man blev retad. Jag var inte ensam om det men det var knappast någon tröst då när man gick med en plågsam knut i magen och ständigt var beredd på attack.

Först långt senare i livet har jag insett att det var min egen dåliga självkänsla som låg bakom dessa attacker. Barnen sa i klartext det jag kände och tänkte om mig själv.

Men det förstod jag inte då. Jag försökte istället att vinna gillande genom att vara duktig. Överduktig. Och piskade på mig om jag inte höll måttet. Det var jag själv som satte ribban och jag såg var gång jag misslyckades. Det var mest det jag såg. Inte alla gånger jag lyckades.

Känns mönstret igen?

Det är inte lätt att skapa en god relation till sin partner när man utgår ifrån att man inte duger. Man frågar sig varför relationen inte fungerar och kommer raskt på att det beror på honom. Han håller inte måttet. Han/hon kan inte göra mig lycklig. Det är lätt att peka finger på den andre och inte se de tre fingrar som pekar på en själv.

Insikten om detta mönster hos mig själv fick jag när jag verkligen kom i kontakt med sorg och smärta vid vår son Rickards bortgång. Jag gjorde en djupdykning i sorg och förtvivlan och detta öppnade upp för en ny medvetenhet. Jag fick släppa kontrollen över mig själv och mitt liv och överlämna till Universum/Gud/Alltet att svara för min fortlevnad.Mayakalendern

Tänkvärt Posted on 2011-03-12 13:41:01

Hej kära vänner!

Idag den 9 mars startar enligt Carl-Johan Callemans analys av Mayakalendern den sista perioden, den universella undervärlden, före kalenderns slut. Den är bara 260 dagar lång och slutar den 28 okt 2011 enligt hans teori- vi får komma ihåg att allt bara är teorier- och då kommer utvecklingstakten att 20faldigas.
Vad betyder det för oss?
Eftersom vi gärna vill ha en förklaring till varför saker händer så kan man ju ha detta antagande i bakhuvudet när man lyssnar till nyheter och betraktar sitt eget liv. Målet är att vi människor som kollektiv d v s alla på en gång ska kunna uppfatta att vi är eviga, oändliga energisystem och att vi alla är delar av ett och samma Gudsväsen.
Under denna universella period kommer allt fler att kunna ta till sig den tanken, men kanske inte så många som vi har hoppats på för då skulle det behöva ske fruktansvärda omvälvningar på jorden under dessa få dagar. Där har vi alla olika synsätt och jag kan bara redovisa mitt.

Jag tror att det blir snabbare politiska och sociala förändringar, fler diskussioner, fler personliga ställningstaganden för välmående och familj, mer känsloutveckling, fler steg mot kreativt och ideellt arbete, större gemenskapskänsla och ansvar för miljön.
Vi ser ju hur de politiska omvälvningarna har börjat i Nordafrika. Någon har sagt: Det går inte att stoppa en idé vars tid har kommit. Det är verkligen sant. Plötsigt bestämmer sig en människa för att nu är det nog. Nu finner jag mig inte i detta längre. Jag är värd en bättre behandling. Man tror att man är ensam i beslutet men det är en kollektiv känsla som ligger bakom.

Såg ni andra chansen i lördags? Sara Varga gick vidare med sången om mänsklig upprättelse. Ingen schlager men en text som känns helt rätt i vår tid.

Självkänsla är det som måste utvecklas till fullo innan vi kan vara universella. Allt förtryck och all rädsla bottnar i dålig självkänsla. Om du är trygg idig själv behöver du inte vara rädd för någon annan, inte ifrågasätta hans religion eller politiska övertygelse. Om du har utvecklat din egen självkänsla unnar du den andre att göra likadant. Kom ihåg att Universum förser var och en med de upplevelser han eller hon behöver bäst. Han eller hon har själv iscensatt dem med sina tidigare handlingar. Bara för att vissa usätts för våldsbrott behöver inte jag vara rädd för det. Jag kan själv välja vad jag vill lägga min energi på. Rädsla eller framtidstro? Valet är mitt eget. Det jag väljer att ge näring får jag mer av. Kosmisk lag. Därför är våra liv så olika trots liknande yttre betingelser.

Kontakta dina inre hjälpare och be om hjälp att tygla dina tankar. Det är dom som ger upphov till din oro. Det finns ingen anledning till rädsla. Du kan aldrig gå under. Du upphör aldrig att utvecklas. Du är ständigt omhändertagen. Du kan bara inte känna det hela tiden. Din väg är beredd. Du går framåt tillsammans med alla andra. Vi har kommit olika långt på vår upptäcksfärd i att vara människa. Om du känner att du väntat länge på upp lysning och du tycker att nu borde jag få uppleva något stort, så tänk på att det stora kanske är det lilla, vardagliga, som du tar för givet. Att ha en fungerande kropp. Att få andas in luften på jorden. Att känna solen mot ansiktet och se stjärnorna ovanför dig. Att ha människor omkring dig som du kan älska eller åtminstone utvecklas tillsammans med. Du är med. Just nu. Du kan göra skillnad genom att använda din energi på ett sätt som befrämjar de många människorna, dina bröder och sysrar på jorden. Du är medräknad just där du befinner dig. Det stora skeendet som vi alla är med om sker med hjälp av dig.

Tag chansen idag att njuta av det du har. Tacka för människorna omkring dig. Skicka ut din önskan om den värld du vill se omkring dig. Så skapas vår morgondag.

Nu går jag till mitt jobb bland dagisbarnen. Helt underbara bärare av morgondagens energi. Njut av de barn du ser idag! Älska dem för att de kommit som hjälp på jorden!

Kramar från Inger-LenaTystnad

Tänkvärt Posted on 2010-08-17 19:44:18

Ibland för livet en in i en tystnad som är välgörande. När jag skapade min hemsida så trodde jag att jag skulle stå i ständig kontakt med min yttervärld dvs mina läsare. Men så blev det inte. Det kom så mycket liv emellan och framför allt kom det en period av lite inåtvändhet och tystnad från min sida.

Jag bröt tre revben vilket gjorde att jag tvingades att ta det lugnt och strax efter gick jag igenom en auratransformation enligt Anni Sennovs utvecklingslära.

Det innebar att man sa adjö till den sjufärgade auran och tog emot en indigofärgad aura som sen förvandlas till en kristallaura. Det är samma typ som de nya barnen har. Vi kallar ju dem indigo- och kristallbarn.

Det är ett sätt att säga ja till sin andekraft, dvs sin gudomlighet, och låta den genomsyra den fysiska kroppen. Detta sker allteftersom och kroppen måste vila och få bra mat för att inte bli sjuk av den nya energin.

jag måste säga att jag varit mycket trött och halvsjuk under den här processen. Många gamla mönster av värdelöshet och ynklighet ska rensas bort med roten. Det tar sin tid. Jag vet att många med mig har gått igenom känslomässiga sårbarheter under de senaste månaderna så vi är många som går samma väg. Man får ha tålamod med sig själv och bara vila i processen.

Under tiden har jag kommit i kontakt med böckerna om Anastasia en sibirisk kvinna som tar oss ytterligare ett steg i vår utveckling när hon talar om Människan som

CO-creator, dvs medskapare. Vi har fullt ansvar för vår skapelse och vi kan inte vänta på att Jesus eller någon annan helig man ska komma och ställa allt tillrätta. Vi människor måste bli medvetna om vad det innebär att ha denna skaparkraft och använda den till att omskapa villkoren på jorden. Att sluta peka på andra som ansvariga utan ta fullt ansvar själv.

Det är denna medvetenhet som uppstigningen och Mayakalendern handlar om. Hur vi kan växa i kraft och vilja under tiden runt 2012 och gå från ett omedvetet sovande tillstånd till medvetenhet om vår multidimensionella natur.

För att nå dit: Håll dig GLAD! Följ flödet! Lita på processen du är inne i! Lev nu!!höstplaner2

Tänkvärt Posted on 2009-08-31 17:27:14

Jag har nu tänkt utforska denna kvinnliga yin energi. Jag har hört att i gammal tid kunde kvinnor som inte blev med barn komma och dricka av bäckens vatten och sen blev de fertila. Men det var egentligen inte vattnet som sådant utan energin i jorden som gjorde dem fertila.

Det sas också att detta skulle kunna ske igen. Jag har själv känt att detta kan vara möjligt, men jag har inte haft någon som provat än. Jag vet heller inte var på åkrarna denna speciella kraft finns eller om det är inne i huset.

Därför inbjuder jag nu de som är intresserade av att känna in eller ännu hellre som vill bli med barn att komma dit och testa. Inga garantier utlovas det är bara ett undersökande som pågår.

Vi är så vana att leva våra liv långt från jord och natur att vi tror att vi klarar oss utan den kontakten. Jag har själv gjort det i många år. Men nu har jag märkt hur väl jag själv mår, när jag är i Edenberga, så jag vill gärna dela med mig av upplevelsen. Låt oss se vad Jord och växter kan ge oss moderna människor.

Därför har jag förutom meditationskvällar även inbjudit till retreat över en del veckoslut. Se kalendern! Du som är intresserad eller känner någon som skulle kunna vara det skicka dessa rader vidare!

Du kan även komma på ett kort besök för att känna in platsen eller ta en Destiny Cards/astrologi konsultation eller healingtimme.

Vi pressas att upptäcka vilka vi verkligen är i denna tid och det sker mestadels genom kriser och svårigheter. Men att må dåligt är en bra början, ett tilltal från din själ genom din kropp att allt inte står rätt till. Lyssna till det tilltalet! Gå in i stillhet och fråga dig själv vad som är fel och vad du hellre vill ha. Tag kontakt med någon terapeut som kan ge dig nycklar på vägen. Våga tänka nytt! Våga ifrågasätta det du alltid trott! Du är själv kung i ditt eget liv. Ingen annan kan skada dig eller få dig att må bättre. Det är bara som du tror. När du pekar finger å t någon annan så pekar tre fingrar på dig själv. Där har du svaret. Sök efter det och du kommer att upptäcka en Mästare. Det kan ta tid men det sker förr eller senare.

Kram och lycka till från Inger-LenaHöstplaner

Tänkvärt Posted on 2009-08-31 15:09:02

Hej kära vänner!

När vi startade hemsidan hade jag ambitionen att skriva lite då och då. Nu blev det inte så för sommaren tog mig med storm och det fanns så mycket att göra hela tiden att denna extratid vid datorn inte kändes så viktig.

Sommaren har varit mycket givande. Jag har bott med Lisbet min väninna i Edenberga i denna underbara miljö som är så lugn och rofylld. Vi har haft några bed & breakfastgäster som förts dit på olika vägar. Vi har upprepade gånger konstaterat att det inte finns någon slump utan just det som är bäst för oss sker.

Jag har ju bett Gud Fader/Universum/DenHelige Ande om vägledning och fått svaret: “Jag kommer att föra till dig de människor som Jag kan hjälpa genom dig!”Det är precis vad som skett. Jag har inte behövt leta eller ropa ut Här är Jag!!Allt har ordnats för mig. Jag fördes t ex till ett jobb på Willys när vikariaten tog slut inom barnomsorgen. Sedan april har jag bjudit på smakportioner och pratat mat.Det har varit riktigt roligt.

Nu har jag sagt upp mig från det jobbet för nu känner jag mig redo att jobba med healing och handledning lite mer regelbundet.

Jag har fått en ny kraft i healingen d v s det är någon som tar över mina händer/armar, ibland hela kroppen, och utför det som kan göras för klienten. Jag arbetar med häftiga rörelser lång utanför kroppen och vad jag har förstått rensar jag jag bort negativa tankemönster innan de manifesteras i kroppen som problem eller sjukdom.

Det är en form av reconnective healing som återkopplar klienten till hans /hennes sanna Jag som evig, oändlig energivarelse. Vi måste alla komma ihåg att vi är Mästare. Vi är sanna Mästare men har glömt bort vår kraft. Nu ska den återuppväckas.

Jag har också fått reda på att Edenberga bär en speciell yinenergi som är mycket välgörande om man har för mycket yang. Kort kan man säga att yin är mottagande inåtvänd kvinnlig energi medan yang är utåtriktad aktiv manlig energi.

Fortsättning följer! / Kram /Inger-LenaSockerberoende

Tänkvärt Posted on 2009-04-27 22:59:35

Jag har träffat en kvinna som gärna vill ingå i en stödgrupp för sockerberoende människor.

Det är många som är sockerberoende utan att veta om det. Man har aldrig tänkt på det som ett beroende. Trots att man mår dåligt om man inte får sin dagliga dos.

Jag har planer på att skapa en grupp som genom att läsa Bitten Johanssons bok kanske kan bli medvetna om sitt tillstånd och kanske ta steg för att förändra det. Alla beroenden döljer något vi inte vill kännas vid inom oss själva. Alla kan förändra mönstren i sina liv genom att tydliggöra dem för sig själva.

Om du känner dig intresserad eller känner någon som vill vara med så hör av er.

Adress; ingerlenaa@live.se

Välkommen!Next »