Just Nu sitter jag med en försummad hemsida där inte många tankar delats på sistone. Jag tillhör kanske fel generation. Jag tycker hotmail är ett bra forum och försöker vänja mig vid Facebook så tankar har förmedlats där. t ex nedanstående

Hej!

Tänk nu har vi enligt Callemans analys av Mayakalendern kommit in i DAG 7 dvs den sista perioden före kalenderns slut. Han anser att den slutar 28.10 2011 medan andra anser att det är vintersolståndet 2012 som är slutpunkten. Man måste dock ständigt påminna sig om att det är ingen slutpunkt alls, utan snarare en startpunkt för ett nytt medvetande och en ny energi som intar jorden. DEN MEDVETNA SKAPARENS KRAFT- Detta är en kraft som legat latent i oss alla sedan urminnes tider och nu är tiden kommen för den kraften att bli synlig i vår vardag.
Varje människa har nu möjlighet att i sitt inre känna trygghet och tillit till sin egen kraft att skapa sin värld. Vi har länge trott att vi är offer för ett ogint öde men det är inte sant. Alltfler av jordens befolkning känner en växande kraft och en tilltro till sig själv. Alltfler öppnar sitt hjärta och lever i sin egen sanning. Detta gjorde mystiker och vise män och kvinnor förr i tiden. De kände att de var förbundna med Skaparen och de hyllades som helgon.
Nu sker detta i den stora mängden människor, till en början bara hos ett fåtal men nu hos allt fler. Den trygghet som skapas inifrån varje individ när han/hon rensat i känslokroppen är så påtaglig att ingen kan ta den ifrån en.
Dessutom har flera miljoner barn fötts men denna skaparenergi fullt utvecklad. De ska föra in framtidens tankar i vår värld och vi ska villigt lyssna på dessa kloka själar som agerar utifrån ett öppet hjärta.
Gläd dig åt att du kan ta del av denna efterlängtade övergång då jorden blir en s k Helig Planet som kommer att präglas av kärlek istället för hat. Gör vad du kan för att omsätta din egen övertygelse i ditt liv. Ingen annan lyfter några bördor från oss. Vi måste själva bli den förändring vi vill se på jorden. Våga vara dig själv och känn stolthet över det. Ingen annan kan ersätta DITT bidrag till Helheten.