Det var nödvändigt för mig att ge upp strävandena. Jag orkade inte längre hålla på att anstränga mig på alla plan.Den perfekta bild jag visade upp för omvärlden började rämna.

Jag blev hjälpt av flera terapeuter som hjälpte mig att lösgöra gammal rädsla och gamla cellminnen av övergrepp och underkastelse. En sund ilska kom i dagen efter stor vånda.

Jag har förstått att vi människor går på en gemensam väg mot upplysning, eftersom jag märkte att jag hade flera medsystrar/bröder i processen.

Efter ett tag tog jag steget ur lönearbetet och fick därmed mera tid att styra min vardag. Det ger inte så mycket pengar men större frihet.

Numera förstår jag att det finns en inre kompass som styr mig fram till de människor som kan hjälpa mig i mitt liv. Därför kunde jag återknyta kontakten med min man efter att ha lämnat honom och familj för några år sen. Då var jag på sammanbrottets gräns och flyttade till Edenberga, underbara Edenberga som läkte min själ och visade mig min styrka.

Stegvis har jag fått återuppleva de tillfällen då jag stängt av min sunda reaktion och underkastat mig någon annans vilja. Att snabbt känna smärtan och ilskan har varit förlösande. Därifrån har jag gått stärkt vidare.

Senaste tillfället var vid återupplevandet av det steg som jag tog från min själsfrände på det andliga planet. När vi inkarnerar lämnar vi i regel vår själsfrände kvar i det eteriska för att kunna samarbeta över gränserna. Men det kommer vi inte ihåg utan vi känner bara en stor saknad och halvhet. Det leder till ett ständigt sökande efter något.

Jag har fått känna på helheten, den fullständiga lycksaligheten och insikten att jag är skapare av mitt universum. Denna insikt kommer till oss alla. Vi vet inte när den plötsligt är där. Det bara händer. Ge alltså inte upp. Rensa i dina känslominnen och vänta dig DET HÖGSTA GODA! Du lever redan i det – ser det bara inte! Just nu! Men snart!!