Hej kära vänner!

Idag den 9 mars startar enligt Carl-Johan Callemans analys av Mayakalendern den sista perioden, den universella undervärlden, före kalenderns slut. Den är bara 260 dagar lång och slutar den 28 okt 2011 enligt hans teori- vi får komma ihåg att allt bara är teorier- och då kommer utvecklingstakten att 20faldigas.
Vad betyder det för oss?
Eftersom vi gärna vill ha en förklaring till varför saker händer så kan man ju ha detta antagande i bakhuvudet när man lyssnar till nyheter och betraktar sitt eget liv. Målet är att vi människor som kollektiv d v s alla på en gång ska kunna uppfatta att vi är eviga, oändliga energisystem och att vi alla är delar av ett och samma Gudsväsen.
Under denna universella period kommer allt fler att kunna ta till sig den tanken, men kanske inte så många som vi har hoppats på för då skulle det behöva ske fruktansvärda omvälvningar på jorden under dessa få dagar. Där har vi alla olika synsätt och jag kan bara redovisa mitt.

Jag tror att det blir snabbare politiska och sociala förändringar, fler diskussioner, fler personliga ställningstaganden för välmående och familj, mer känsloutveckling, fler steg mot kreativt och ideellt arbete, större gemenskapskänsla och ansvar för miljön.
Vi ser ju hur de politiska omvälvningarna har börjat i Nordafrika. Någon har sagt: Det går inte att stoppa en idé vars tid har kommit. Det är verkligen sant. Plötsigt bestämmer sig en människa för att nu är det nog. Nu finner jag mig inte i detta längre. Jag är värd en bättre behandling. Man tror att man är ensam i beslutet men det är en kollektiv känsla som ligger bakom.

Såg ni andra chansen i lördags? Sara Varga gick vidare med sången om mänsklig upprättelse. Ingen schlager men en text som känns helt rätt i vår tid.

Självkänsla är det som måste utvecklas till fullo innan vi kan vara universella. Allt förtryck och all rädsla bottnar i dålig självkänsla. Om du är trygg idig själv behöver du inte vara rädd för någon annan, inte ifrågasätta hans religion eller politiska övertygelse. Om du har utvecklat din egen självkänsla unnar du den andre att göra likadant. Kom ihåg att Universum förser var och en med de upplevelser han eller hon behöver bäst. Han eller hon har själv iscensatt dem med sina tidigare handlingar. Bara för att vissa usätts för våldsbrott behöver inte jag vara rädd för det. Jag kan själv välja vad jag vill lägga min energi på. Rädsla eller framtidstro? Valet är mitt eget. Det jag väljer att ge näring får jag mer av. Kosmisk lag. Därför är våra liv så olika trots liknande yttre betingelser.

Kontakta dina inre hjälpare och be om hjälp att tygla dina tankar. Det är dom som ger upphov till din oro. Det finns ingen anledning till rädsla. Du kan aldrig gå under. Du upphör aldrig att utvecklas. Du är ständigt omhändertagen. Du kan bara inte känna det hela tiden. Din väg är beredd. Du går framåt tillsammans med alla andra. Vi har kommit olika långt på vår upptäcksfärd i att vara människa. Om du känner att du väntat länge på upp lysning och du tycker att nu borde jag få uppleva något stort, så tänk på att det stora kanske är det lilla, vardagliga, som du tar för givet. Att ha en fungerande kropp. Att få andas in luften på jorden. Att känna solen mot ansiktet och se stjärnorna ovanför dig. Att ha människor omkring dig som du kan älska eller åtminstone utvecklas tillsammans med. Du är med. Just nu. Du kan göra skillnad genom att använda din energi på ett sätt som befrämjar de många människorna, dina bröder och sysrar på jorden. Du är medräknad just där du befinner dig. Det stora skeendet som vi alla är med om sker med hjälp av dig.

Tag chansen idag att njuta av det du har. Tacka för människorna omkring dig. Skicka ut din önskan om den värld du vill se omkring dig. Så skapas vår morgondag.

Nu går jag till mitt jobb bland dagisbarnen. Helt underbara bärare av morgondagens energi. Njut av de barn du ser idag! Älska dem för att de kommit som hjälp på jorden!

Kramar från Inger-Lena