Ibland för livet en in i en tystnad som är välgörande. När jag skapade min hemsida så trodde jag att jag skulle stå i ständig kontakt med min yttervärld dvs mina läsare. Men så blev det inte. Det kom så mycket liv emellan och framför allt kom det en period av lite inåtvändhet och tystnad från min sida.

Jag bröt tre revben vilket gjorde att jag tvingades att ta det lugnt och strax efter gick jag igenom en auratransformation enligt Anni Sennovs utvecklingslära.

Det innebar att man sa adjö till den sjufärgade auran och tog emot en indigofärgad aura som sen förvandlas till en kristallaura. Det är samma typ som de nya barnen har. Vi kallar ju dem indigo- och kristallbarn.

Det är ett sätt att säga ja till sin andekraft, dvs sin gudomlighet, och låta den genomsyra den fysiska kroppen. Detta sker allteftersom och kroppen måste vila och få bra mat för att inte bli sjuk av den nya energin.

jag måste säga att jag varit mycket trött och halvsjuk under den här processen. Många gamla mönster av värdelöshet och ynklighet ska rensas bort med roten. Det tar sin tid. Jag vet att många med mig har gått igenom känslomässiga sårbarheter under de senaste månaderna så vi är många som går samma väg. Man får ha tålamod med sig själv och bara vila i processen.

Under tiden har jag kommit i kontakt med böckerna om Anastasia en sibirisk kvinna som tar oss ytterligare ett steg i vår utveckling när hon talar om Människan som

CO-creator, dvs medskapare. Vi har fullt ansvar för vår skapelse och vi kan inte vänta på att Jesus eller någon annan helig man ska komma och ställa allt tillrätta. Vi människor måste bli medvetna om vad det innebär att ha denna skaparkraft och använda den till att omskapa villkoren på jorden. Att sluta peka på andra som ansvariga utan ta fullt ansvar själv.

Det är denna medvetenhet som uppstigningen och Mayakalendern handlar om. Hur vi kan växa i kraft och vilja under tiden runt 2012 och gå från ett omedvetet sovande tillstånd till medvetenhet om vår multidimensionella natur.

För att nå dit: Håll dig GLAD! Följ flödet! Lita på processen du är inne i! Lev nu!!